Lūdzam iepazīties ar SIA “Tievesanaonline.lv”, reģ.nr.  40203328243  (turpmāk tekstā – Pārdevējs) interneta vietnē www.tievesanaonline.lv (tupmāk tekstā E-veikals) piedāvāto pakalpojumu iegādes noteikumiem. Jebkura persona, kas noformē pasūtījumu E-veikalā, ir preču pircējs (turpmāk tekstā – Pircējs).

Pakalpojuma noformēšanas kārtība
1. Pakalpojuma pasūtījums tiek noformēts ar interneta vietnes www.tievesanaonline.lv starpniecību saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
2. Pircējs ar pasūtījuma noformēšanu par pakalpojuma iegādi apstiprina, ka tam ir nodoms iegādāties preces atbilstoši cenām, kas norādītas pasūtījumā, un pasūtījumam nav tikai informatīvs raksturs.
3. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja Pircējs pasūtījuma noformēšanas laikā atzīmē, ka piekrīt E-veikala lietošanas un preču iegādes noteikumiem un nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.
4. Pircējs saņem pasūtījuma apstiprinājumu, saņemot vēstuli norādītajā e-pastkastē. Ja pasūtījums tiek veikts pirmo reizi, lūdzam pārbaudīt visas e-pastkastē ienākošo ziņu mapes, t.sk. surogātpasta mapi (Junk email).
5. Pircējam E-veikala preču grozā pirms pasūtījuma apstiprināšanas ir uzrādītas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījumā iekļauto preču iegādi, izņemot tās izmaksas, kuras var rasties Pircējam atsevišķi Pircēja bankā vai maksājumu iestādē, piemēram, par maksājuma veikšanu, valūtas konvertāciju vai citām darbībām.

Pasūtījuma rēķina apmaksas kārtība
6. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu vai maksājuma karti tiešsaistē.
7. Pārdevējs patur tiesības katrai precei noteikt norēķina veidus (norēķinu veidu daudzums katrai precei vai preču grupām var atšķirties), kā arī noteikt administrēšanas komisijas maksu atsevišķu norēķinu veidu gadījumos, norādot komisijas apmēru pasūtījuma atsevišķā pozīcijā un iekļaujot to kopējā pasūtījuma rēķinā.
8. Pircējam ir pienākums veikt pārskaitījumu (izpildīt maksājumu) uz Pārdevēja kontu nekavējoties vai 12 stundu laikā no pasūtījuma rēķina saņemšanas brīža, ja izvēlētais samaksas veids ir bankas vai cits pārskaitījums.

Cenas
9. Pārdevēja E-veikalā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. 

Pasūtījuma rēķina anulēšana
10. Ja rēķina apmaksa nenotiek šajos noteikumos paredzētajā termiņā, SIA Tievesanaonline.lv patur tiesības anulēt pasūtījumu.
11. Kā arī var anulēt pasūtījumu ārkārtas gadījumā, ja noteiktu iemeslu dēļ nav iespējas pārdot preci, nekavējoties atgriežot klientam samaksāto naudas summu pilnā apmērā.

12. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar rēķina anulēšanu un naudas atgriešanu, piemēram, pasaules valūtu kursu svārstības, kredītiestāžu komsijas maksas Pircēja kontā.

Pircēja pasūtījuma rēķina atcelšana un atteikuma tiesības

13. Tā kā piedāvātais pakalpojums ir intelektuālais īpašums, tad, saņemot jau pakalpojumu, pircējs nevar atteikties no pirkuma un to atgriezt.

13.1. Fizisko preču atgriešana notiek saskaņā ar likumdošanu, bet ievērojot arī pārtikas preču atgriešanas nosacījumus.
14. Pircējam pirms pakalpojuma pasūtījuma un apmaksas izdarīšanas ir tiesības uzdot interesējošus, precizējošus jautājumus, rakstot uz e-pastu fitnesvelo@gmail.com

Preču piegāde
15. Tā kā pakalpojums, kuru Pircējs iegādājas ir intelektuāls īpašums un tiek nodrošināts interneta vietnē, tad nekādas piegādes izmaksas netiek piemērotas. Piegādes precēm Pircējs izvēlas atbilstošāko piegādes veidu no piedāvātajiem

15.1. Precēm, kuras ir fiziskas, pircējs izvēlas un apmaksā pie rēķina klāt sūtīšanas izdevumus

Personas datu apstrāde
16. Pircējs atļauj veikt tā personas datu apstrādi grāmatvedības un pasūtījuma izsniegšanai nepieciešamo darbību izpildes nolūkiem. Pārdevējs veic personas datu apstrādi, saglabājot personas datus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
17. Pārdevējs neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un gadījumos, kad personas dati ir nepieciešami preces nosūtīšanai ar kurjeru.

Noslēguma jautājumi

34.Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma mainīt preču iegādes noteikumus. Noteikumi ir spēkā, tiklīdz tie ir pieejami E-veikala mājaslapā http://www.tievesanaonline.lv/.

Pirkumu grozs